Stok Modülü

Stok Modülü

Hastane depo ve ambarlarında tutulan sarf malzemelerine ilişkin stok işlemlerinin yürütülmesini, demirbaş kayıtlarının tutulmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

Hastanede kullanılan her malzeme için kimlik bilgileri tutulur.

Her malzeme için özel saklama koşulları, raf ömrü bilgileri tutulur.

Hangi malzemenin hangi firmalar tarafından üretildiğine ilişkin kayıtlar ve firma kimlik bilgileri tutulabilir.

Malzeme giriş/çıkışı yapılabilmeli ve gerekli kayıtlar tutulabilir.

Stok kontrol işlemleri yapılabilir.

Stoklar gruplanabildiği gibi, aynı malzeme birden fazla birim (Paket, adet, kilo, vb.) bazında izlenebilir.

Her malzeme için, maksimum, minimum ve emniyet stok seviyeleri, tahmini temin süresi vb. bilgileri tutulabilir.

Servislerdeki depolar izlenebilir.

Sistemin mevcut yıllık/aylık malzeme tüketimini ve olası tüketim artışlarını dikkate alacak şekilde malzeme talebi tahminleri oluşturulabilir.

Stok seviyelerine göre sipariş listeleri otomatik olarak oluşturulabilir.

Gerekli matbu evrakların çıktıları kolayca alınabilir.

Envanter dökümü (aylık,yıllık) yapılabilir.

Tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilir, sorgular yanıtlanabilir ve raporların çıktısı alınabilir.

Gereken modüllerle entegre çalışabilir.