Poliklinik Muayene Modülü

Poliklinik Muayene Modülü

Hastanın müracaatından muayene olması ve hastaneden ayrılmasına kadar süren işlemlerin yapılmasını ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlar.

Hastanın şikayetleri, muayene ve tetkik sonuçları, doktorun tanısı yazılan ilaçlar ve kararlar hasta dosyasına işlenir.

Hastanın ilk müracaatı ise, gereksinim duyulan özel sağlık bilgileri (alerjiler, diyabet v.b.) kaydedilebilir.

Sevk işlemleri ile ilgili bilgiler tutulabilir (sevk nedeni, nereye sevk edildiği..).

Epikriz raporu verilebilir.

Doktorun uzmanlık alanına göre anamnez ve muayene formları görüntülenir, doktor bu formlar üzerinde seçenekleri işaretleyerek kısa sürede hastayla ilgili bilgileri girebilir, isterse bu seçenekleri değiştirebilir.

Hastanın daha önceki müracaatları ile ilgili bilgiler (yazılmış ilaçlar, yapılan tedaviler, istenen tetkikler vb) görülebilir.

Hastanın muayenesi sırasında, doktor tarafından gerekli görülen istekler (radyoloji, laboratuvar vb) gerekli birime otomatik olarak iletilebilir, sonuçlar da otomatik olarak görülebilir.

Ücretli hastanın, ücretini ödemeden muayene olması ya da doktor tarafından yapılan isteklerinin gerçekleşmesi önlenir.

Kontrol için gelen hastalara ait işlemler gerçekleştirilebilir.

Kamerayla Endoskopi, USG veya tarayıcı (Scanner) dan alınan görüntüler hastanın kaydına işlenip çıktı alınabilir.

Hastaların genel veya rutin takipleri yapılabilir, uyarılar alınabilir.

Çocuk doktorlarında, aşı, persentil, Denver bilgileri girilebilir.

Kadın doğum doktorlarında gebe ve infertil bilgileri gelişlerine göre bir tabloya girilebilir.

İlaçlardan seçerek veya hazır reçete tasarlayarak reçete çıktıları kolayca alınabilir.

Poliklinik hastasının kayıt ve işlemleri ilişkin çeşitli istatistikler, sorgular ve raporlar elde edilebilir.