GenoTIP/2005 Hastane Bilgi Sistemi

GenoTIP/2005 Hastane Bilgi Sistemi

GenoTIP/2005 Hastane Bilgi Sistemi

Her ölçekteki hastane, poliklinik, tıp merkezi, tıp laboratuvarı ve görüntüleme merkezleri için geliştirilmiştir. GenoTIP/2005, bir hastanenin mevcut ve zamanla değişebilecek her tür iş süreci / iş akışı’nın gerektirdiği bilgilerin bilgisayar ortamında kaydedilip izlenebilmesini ve yönetimini sağlayacak modüler, entegre, parametrik, esnek ve ölçeklenebilir bir yazılımdır.

Son kuşak nesne-tabanlı yazılım geliştirme dili Delphi ve SQL veri tabanı yönetim sistemi kullanılarak client-server mimaride yazılmıştır.

GenoTIP/2005; hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, laboratuvarlar ve görüntüleme merkezleri gibi her ölçekte ve uzmanlık alanında sağlık hizmeti veren kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirdiğimiz bir Yönetim Bilgi Sistemi ve Bilgi Yönetim Sistemi yazılımıdır.

GenoTIP/2005, bir hastanedeki randevudan faturalamaya, stok kontrolünden performans değerlendirmeye kadar, bütün temel hizmet ve süreçlerin bilgisayar ortamında kolay, hızlı ve güvenilir bir biçimde izlenebilmesini ve yönetilebilmesini sağlar.

Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla fonksiyonel modüller halinde hazırlanmıştır. Her modül hem bağımsız olarak hem de diğer modüllerle entegre olarak kullanılabilir. Kuruluşun organizasyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda yalnızca gerekli modüllerin kurulmasıyla gereksiz maliyetlerden kurtulma ve performans artışı sağlanır.

GenoTIP/2005 Hastane Bilgi Sistemi

GenoTIP/2005 Genel Teknik ve Kullanım Özellikleri

Microsoft Windows’un bütün sürümleriyle (98, me, NT, XP, 2000…) uyumludur.

SQL Veri Tabanı Yönetim Sistemi kullanılmıştır.

Delphi dili ile çok kullanıcılı olarak ve client-server yapıda hazırlanmıştır.

Modüler ve ölçeklenebilir nitelikleriyle, kullanıcı ihtiyaçlarındaki gelişmelere kolaylıkla uyum sağlar; yeni kullanıcı, fonksiyon ve modül eklenebilir.

Parametrik tasarımıyla ücretler, indirimler, kdv gibi değer ve katsayılar kullanıcılar tarafından değiştirilebilir.

Entegre yapısı ile modüller arası ilişki/iletişim hızlı ve güvenli olarak sağlanmıştır. Desk’te kaydı yapılan hastanın bilgileri muayene olacağı doktorun kullandığı bilgisayarda, tetkik istemleri laboratuvarda görülebilir, test sonuçları hasta dosyasına laboratuvarda işlendiğinde doktor ve muhasebe (ücretlendirmeyle ilgili olarak) tarafından izlenebilir, çıkışta gene desk’teki bilgisayardan verilen hizmetlerin tümüyle ilgili fatura kesilebilir, tahsilat yapılabilir ve bütün bu işlemler hastane yönetimi tarafından ayrıntılı olarak takip edilebilir.

Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahiptir. Kullanıcıların görev ve yetkileri tanımlanabilir. Hangi modülleri kullanabilecekleri; görme, değiştirme, silme vb. yetkileri belirlenebilir.

Eklenen, değiştirilen veya silinen kayıtlar istenen süre belli bir yerde tutulur (log), böylelikle kullanıcılar tarafından yapılan işlemler takip edilebilir.

Kullanıcıdan bağımsız olarak otomatik veri yedekleme yapılır.

Kayıt kitleme opsiyonuyla belli zamandan sonra kayıtlar otomatik olarak kilitlenir ve üzerinde yetkili harici işlem yapılamaz.

Tüm modüllerdeki, her türlü istatistik veya raporlama çıktıları Excel veya Word’e kaydedilebilir.

Mesaj sistemiyle kullanıcılar arası bilgi alış verişi yapılabilir.

Emekli Sandığı, devlet memurları ve anlaşmalı kurum hastaları için gelişmiş takip ve faturalama özelliği vardır.

Performans değerlendirme ve doktor hakedişleri kolaylıkla hazırlanabilir.

SSK, Bağ-Kur Provizyonu ve ICD-10 kodları eklenmiştir.