Hasta Kayıt / Kabul Ve Fatura Modülü

Hasta Kayıt / Kabul Ve Fatura Modülü

Bu modül, hastanın hastaneye gelişi sırasında kimlik kayıt ve kabulünün yapılmasını, gerekli kayıtların tutulmasını, hastanın borç ve ödeme takibi ve faturalandırılması gibi temel işlemlerin yapılmasını sağlar.

Müracaat eden her hastanın genel kimlik bilgileri (adı, soyadı, doğum yeri, tarihi ve cinsiyeti, adres ve telefonu, e-posta adres, fotoğrafı...), varsa sevk eden kuruluş tek bir hasta protokol numarasına bağlı olarak tutulur. Hastanın kaydı, hastaneye ilk gelişinde bir kez yapılır, sonraki gelişleri aynı numara üzerinden izlenebilir, yeniden kayıt yapılması engellenir.

Yeni kayıt yapılırken hastanın daha önce kaydı varsa uyarı verilir.

Hastaneye yatış ve çıkış tarihleri, tedavi türü (ayakta, yatarak, gözlem) bilgileri girilebilir.

İnternet kamera veya dijital fotoğraf makinesiyle hastanın fotoğrafı kaydedilebilir.

Hastanın ilgili polikliniğe ve gerekli tüm birimlere sevki otomatik yapılır. Hastanın, hastaneye her gelişi hasta numarasından ayrı bir sıra numarası verilerek izlenir, her ziyarette gerçekleşen işlemler ayrı ayrı sorgulanabilir.

Ücretli hastalarda, ücret vezneye ödendikten sonra ilgili birimde kaydı gözükür.

Her türlü iskonto (yüzde veya miktar olarak) kolayca girilebilir.

Kurum faturalarının ve ücretli hasta çek ve senetlerinin takibi yapılabilir.

Bir veya birden fazla veznede yapılan giriş/çıkışların kayıtları bir arada tutulabilir.

Vezne makbuzunun çıktısı alınabilir ve bu çıktıda ödenen ücretin ayrıntılı dökümü yer alır. Ücretli hastanın gerekli ücreti ödediği bilgisi ilgili hizmet birimine otomatik olarak aktarılır.

Ücretli, anlaşmalı kurum ve sigortalı hastalar için ayrıntılı faturalar, kurum bazında fatura icmalleri hazırlanabilir ve çıktıları alınabilir. Hangi kurumdan geldiyse o kurumun isteğine uygun fatura otomatik olarak dökülebilir.

Hastanın kurumuyla yapılan anlaşmaya göre ücretlere otomatik olarak erişilir.

Çalışan doktorlarla ilgili maaş, fix, yüzde bilgileri verilerek doktor hakedişleri çıkarılabilir.

Kasadan çıkan her türlü harcama, avanslar kaydedilip kasa raporları alınabilir.

Değişik kurumlara göre birden fazla fiyat tarifesi hazırlanabilir, TTB katsayısı, çarpanı kolaylıkla değiştirilebilir.

İstenilen formatlarda ve türde fiyat listeleri alınabilir.

Gün sonunda yapılan mali kayıtlarla ilgili özet veya ayrıntılı bazda ciro, tahsilat, kasaların durumları, kurumlara göre ayrı ayrı, işlemlere göre ayrı ayrı vb. raporlar alınabilir.

Modülde yer alan bilgi ve işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilir, sorgular yanıtlanabilir ve raporların çıktısı alınabilir.