Ameliyathane Modülü

Ameliyathane Modülü

Ameliyat isteklerini, randevulandırılmasını ve ameliyat sonrası kayıtların tutulabilmesini amaçlar. Bu modül, Doğumhane, Anestezi birimlerinde ve Uyanma Odalarında kullanılabilecek şekildedir.

Ameliyathane Defterine ilişkin bilgiler tutulur. Ameliyata kimlerin katıldığı (cerrah, anestezist, hemşire, teknisyen,vb.) bilgisi de kaydedilebilir.

Yapılan ameliyatın ücreti otomatik olarak hastanın faturasına yansıtılır.

Ameliyathanede kullanılan malzemelere ilişkin giriş/çıkış/stok/istek işlemleri yapılabilir.

Yapılan ameliyatlara ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilir, sorgular yapılabilir ve rapor çıktıları alınabilir.

Gereken modüllerle entegre çalışır.