Diş Modülü

Diş Modülü

Diş klinikleri için özel olarak hazırlanmış olan bu modül, gelişmiş ve kolay kullanım sağlayan grafik arayüzü sayesinde, diş hekimlerinin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir.

Birden çok (sınırsız) hekimle çalışabilme, her hekime göre randevu verme.

Programın, farklı bilgisayarlardan aynı anda sekreter veya diğer hekimlerce kullanılabilmesi.

Hastanın genel ve özel bilgilerinin takibi.

Hastanın sistemik, ağız içi ve ağız dışı detaylı anamnezi.

Hastanın ilk muayenesi, tedavi planlaması ve yapılan tedavilerin grafiksel takibi.

Hastanın yaşına göre biçimlenen süt dişi veya karışık dişlenme grafikleri.

Hastanın ağız içi ve ağız dışı görüntülerinin alınması.

Hasta görüntülerinin sorgulanabilmesi ve karşılaştırılabilmesi.

Reçete düzenleme.

Hastanın hesap ve ödeme durumunun takibi ile hastaya kesilen faturaların takibi.

Randevu düzenleme ve takip.

Fiyat tarifeleri düzenleme.

Dolar veya euro kullanımı.

Çok aşamalı ve konulu detaylı sorgulama.