Kullanıcı Yönetimi Modülü

Kullanıcı Yönetimi Modülü

Kullanıcıların, her modül için ad, şifre ve yetkilerini tanımlamak için kullanılır.

Bütün GenoTIP modülleri için, bütün kullanıcıların her birinin bilgi alanlarını görüp göremeyeceği tanımlanır.

Kullanıcıların ekleme/değiştirme/silme işlemlerinden hangilerini yapmaya yetkili olduğu belirlenir.

Kullanıcı adları ve şifrelerinin tanımı yapılılır.