Eczane Modülü

Eczane Modülü

Yatan hastaya ilişkin ilaç isteklerinin yerine getirilmesi ve gerekli ilaç giriş/çıkış işlemlerinin yapılabilmesini sağlar.

İlaç giriş ve çıkış işlemleri yapılabilir ve ilgili kayıtlar tutulabilir.

İlaç bilgileri, farklı birimler bazında (kutu/doz) tutulabilir.

Herhangi bir ilacın etken maddelerine ilişkin bilgiler tutulabilir, muadili ilaçlar listelenebilir.

İlaçlar hakkında farmakolojik bilgiler düz metin formatında tutulabilir. (İlaç etkileşimleri, aşırı doz alımında yapılması gerekenler, ilaç endikasyonları ve kontrendikasyonları vb.)

Servislerden veya başka birimlerden (örneğin ameliyathane) yapılan isteklere göre hasta bazında ve toplu ilaç çıkışı yapılabilir ve ilgili kayıtlar tutulabilir.

Hastanın ilaç masrafları otomatik olarak hastanın elektronik ortamdaki mali kayıtlarına işlenebilir.

Stok kontrolüne ilişkin işlemler yapılabilir. Minimum stok seviyesinde olan ilaçlar listelenebilir ve ilgili kişiler konu hakkında uyarılır.

Kullanım süresi dolan ilaçlar görüntülenebilir, süreleri dolmadan makul bir süre önce gerekli uyarılar yapılabilir.

Yazılım modülü, barkod uygulamasını destekler.

Yazan hekime göre ilaçların dökümü alınabilir.

Hastane eczanesinde bulunmaması ya da stokta kalmaması nedeniyle hastanece karşılanamayan ve dışarıdan aldırılan ilaç istekleri de hastanın kayıtlarına eklenir ancak masraf olarak işlenmez.

İlaç fiyatları verilen oranda otomatik olarak güncelleştirilebilir.

İlaçlara ulaşım; alfabetik, jenerik, terapotik ve firma bazında yapılabilir.

Kırmızı ve yeşil reçete gibi özel reçeteye tabi ilaçlar, bu grup ilaçları kullananlar ve bu ilaçların kullanımının takip dilebileceği kayıtlar tutulur.

Eczanede yapılan işlemlere ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilir, sorgular yanıtlanabilir ve raporların çıktısı alınabilir.