Muhasebe Entegrasyon Modülü

Muhasebe Entegrasyon Modülü

Hastanede kullanılmakta olan Windows tabanlı muhasebe yazılımlarıyla bağlantı kurup, GenoTIP’a girilmiş olan bilgilerin muhasebe için gerekli olanlarının aktarımını sağlar.

Bu sayede aynı verilerin iki ayrı yazılıma girilmesinden kaynaklanan zaman ve işgücü kaybı, veri giriş hataları önlenmiş olur.

Aynı zamanda veri tutarlılığı da sağlanmış olur.